Tietosuojakäytäntö

kauppa-ridalsbeauty.com asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.
1. Rekisterinpitäjä
Ridal's Beauty
Länsituuli 5, 02100 Espoo
Y-tunnus: 2695836-4
Rekisteriasioita hoitava: Maarit Ridal
Sähköpostiosoite: ridalsbeauty@gmail.com

ridalsbeautyshop:in käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
kauppa-ridalsbeauty.com:in verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin asiakaspalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti
- ostohistoria
- rekisteröintitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi kauppa-ridalsbeauty.com:in verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Evästeet
Verkkokauppamme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa tietokoneellesi. Käyttäjänä voit aina valita, mitä evästeitä haluat sallia, estää tai poistaa. Evästeiden tallentaminen on mahdollista estää selaimen asetuksista ja riippuu käytetystä selaimesta. Haittana evästeiden poistamisessa on, ettei verkkokauppa toimi oikein.
Verkkokauppamme käyttää evästeitä esimerkiksi käyttäjäsession (istunnon) ylläpitämiseen, joka tarkoittaa että

 • valitsemasi tuotteet pysyvät ostoskorissa
 • jo syöttämiäsi tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen

Evästeet ovat tähän tarkoitukseen tietoturvallisempi tapa kuin session kuljettaminen osoitekentässä. Verkkokauppa ei voi lukea muiden verkkosivustojen tallentamia evästeitä, vaan vain itse tallentamiaan. Osa verkkokaupan käyttämistä kolmannen osapuolen toiminnoista, kuten Google Analytics, Facebook jne. käyttää myös evästeitä. Nämä osapuolet voivat hakea tietoa esimerkiksi IP-osoitteestasi, mitä verkkoselainta käytät, mikä käyttöjärjestelmä on käytössä, mihin aikaan verkkokaupassamme olet vieraillut sekä myös tietoa siitä, miten verkkokauppaamme käytät. Kerättyä informaatiota käytämme kehittääksemme verkkokauppaamme entistäkin käyttäjäystävällisemmäksi.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Passiivisten asiakkaiden henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.

10. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
kauppa-ridalsbeauty.com:in verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

11. Asiakkaan oikeudet
Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Rekisteröitynyt asiakas voi myös korjata itse tietojaan kirjautumalla tietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.
Oikeus tietojen poistamiseen
Asiakkaalla on oikeus poistaa kauppa-ridalsbeauty.com:in käsittelemiä henkilötietoja milloin tahansa seuraavia tilanteita lukuun ottamatta

 • asiakkaalla on avoin asia asiakaspalvelussa
 • asiakkaalla on avoin tilaus, jota ei ole vielä toimitettu tai on toimitettu osittain
 • asiakkaalla on maksamaton velka kauppa.ridalsbeauty.fi:n, maksutavasta riippumatta
 • asiakasta epäillään palveluidemme väärinkäytöstä
 • jos asiakas on tehnyt ostoksia, säilytämme ostoon liittyvät henkilötiedot kirjanpitosäännösten perusteella

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Asiakkaalla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan asiakkaan suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos:

 • asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi
 • asiakas on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut edut asiakkaan vastustamisen perusteet
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi
 • rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Jos asiakas on itse toimittanut henkilötietonsa rekisterinpitäjälle, hänellä on oikeus saada kyseiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko asiakkaan suostumukseen tai asiakkaan henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi asiakkaan pyynnöstä

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.
Oikeus peruuttaa suostumus
Siltä osin kuin käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen, asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

12. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Suoramarkkinointi- ja suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettu henkilötietojen käsittely sekä käsittely markkina- ja mielipidetutkimuksia varten lopetetaan vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.
Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.
Suoramarkkinointikiellon voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.